Velkommen til oss Nina Grønnerød

Nina har mer enn 20 års erfaring fra offentlig forvaltning og administrasjon, høyskoleutdanning i økonomi og administrasjon, bachelor i sosialt arbeid, og videreutdanning innen HR.

 

Vi er veldig glade for å ha Nina med på laget.

Velkommen til oss Nina.

0