ASKO Oslofjord - Hulltaking i teknisk rom

Kjerneboring for ventilasjon i teknisk rom.

For å kunne gjøre jobben fra en side, sømborer vi hele åpningen. Det vil si at vi borer tett i tett rundt hele åpningen, før vi løfter ut hele kjernen med truck.

For å kunne gjøre jobben fra en side, sømborer vi hele åpningen. Det vil si at vi borer tett i tett rundt hele åpningen, før vi løfter ut hele kjernen med truck.

0