Bærekraft

Catos Betongsaging ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Catos Betongsaging skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning.

En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

 

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Catos Betongsaging i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet: Miljøpolicy

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

 • Høy sorteringsgrad på avfall, 90% eller bedre
 • Gjenbruk/ombruk av materiell og varer
 • Ingen H1-skader
 • Overlevering av oppdrag og prosjekter uten feil og mangler
 • Strebe etter å møte våre oppdragsgiveres krav og ønsker
  For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:

 • Elektrifisering av bilpark
 • Redusere graden av avfall som deponeres
 • Redusere kapp og svinn
 • Redusere antall reklamasjoner og feil
 • Eliminere farer og redusere arbeidsmiljørisikoer

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Catos Betongsaging? Send forslag til: fredrik@catosbetongsaging.no

 

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!

Vennlig hilsen

Catos Betongsaging AS