Byggtjenester

Utvidelse av boligareal

Har du en uinnredet kjeller, sitter du på verdifullt boligareal. Å bygge om kan øke verdien med dobbelt så mye som byggekostnadene.  En innredet kjeller kan bli utleiedel, generasjonsbolig eller ekstra oppholdsrom for familien.  Å bygge om kjelleren kan gi milliongevinst  Å bygge om kjelleren vil eksempelvis få en totalkostnad på 1 millioner, mens du i markedet vil få 2 millioner i økning så lenge det klassifiseres som boareale. Forskrift om tekniske krav til byggverk som Catos betongsaging AS er godkjent for og følger, Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalitet.

 

Vi senker kjellergulvet for bedre takhøyde, sager ut nytt vindu og dør, eller større dør/vindus-åpning i betongveggen for å være rømningsgodkjent.

Tømring / Byggtjenester

Har du planer om et tilbygg?
Vil du gjøre endringer i din bolig?
Ny terrasse, veranda?
Sette inn nye vinduer og eller dører?
Bytting av tak?
 

Vi har kvalifiserte håndverkere til å gjøre jobben.

Betongarbeid

 • Skal du ha en støttemur?
 • Støpe betonggulv. Baderom, garagegulv, tilbygg, etc
 • Grunnmur, fundamenter, betongvegger etc
   

Vi forskale, armerer og støper. Vi kan også tilby legging av fliser.

Stålkonstruksjoner

 • Forsterkninger
 • Bærende konstruksjoner
 • Selvbærende takplater

Graving

 • Tomtegraving
 • Drenering rundt grunnmur
 • Vannlekkasjer og avløp ADK
 • Opprydding av forurenset grunn
 • Vei
 • Fjerning av oljetank. Grave frem oljetank. Har du en gammel oljetank? Vi tar jobben med å fjerne den for deg

 

Har du en uinnredet kjeller, sitter du på verdifullt boligareal. Å bygge om kan øke verdien med dobbelt så mye som byggekostnadene.  

En innredet kjeller kan bli utleiedel, generasjonsbolig eller ekstra oppholdsrom for familien.  Å bygge om kjelleren kan gi milliongevinst  Å bygge om kjelleren vil eksempelvis få en totalkostnad på 1,5 millioner, mens du i markedet vil få 3 millioner i økning så lenge det klassifiseres som boareale. 


Forskrift om tekniske krav til byggverk som Catos betongsaging AS er godkjent for og følger, Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalitet
Vi senker kjellergulvet for bedre takhøyde, sager ut nytt vindu og dør, eller større større dør/vindus-åpning i betongveggen for å være rømningsgodkjent.
Kontakt oss for uforpliktende befaring, dekker store deler av Vestfold, Buskerud, Akershus og Oslo.


Catos Betongsaging AS har over 34 års erfaring innen dette feltet, betongsaging, kjerneboring , fjerning av fjell og Asbestsanering. 


Ring 336 97 989 for avtale eller mail til post@catosbetongsaging.no så tar vi kontakt med deg.

 

Krav for ombygging


Takhøyden kan være ned til to meter.Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette fyller kravene til rømningsvindu.Det stilles ikke krav til utsyn fra vinduet.Du bestemmer selv hvor mye bodplass du vil ha.Rommet må være isolert, men du bestemmer selv hvor mye.Rommet kan luftes med ventil og vindu hvis uteluften er god nok.Det er ikke krav om at rommet skal være tilgjengelig for rullestolbrukere.Hvis det er for mye radon i rommet kan du løse dette med tiltak som forbedrer ventilasjonen.Kilde: Huseiernes Landsforbund.

 

 

Noen andre tips og råd


Be om en forhåndstakst før du setter i gang
Vurderer du å bygge ut kjelleren kan det være lurt å be en takstmann gi deg en forhåndstakst, slik at du vet hvilke kostnader og hvilken verdiøkning du kan vente deg. Bor du ikke i enebolig bør du også sjekke at du virkelig eier kjelleren, og at den ikke er fellesareal.

 

 

Radonsikring er påbudt - husk å sjekke!


Krav om tilfredsstillende inneklima og rømningsvei gjelder som før når man innreder bolig i kjelleren. I følge SINTEF Byggforsk er kjelleren det rommet i huset som er mest utsatt for radoninntrengning fra grunnen. De anbefaler at du alltid måler radonkonsentrasjonen før du innreder kjelleren.

Fortsatt søknadsplikt ved bruksendring

Mange er ikke klar over det, men omgjøring av kjellerrom eller bod til bolig er bruksendring, og bruksendring er søknadspliktig. Huseieren må derfor søke kommunen og få godkjenning før kjelleren tas i bruk som bolig. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie. Hør med oss hvordan vi kan hjelpe

 

Råkjeller

Å grave ut og innrede en tidligere råkjeller vil du få mye igjen for hvis du får arealet godkjent som boareal

Våre siste referanser

Catos Betongsaging AS
Bentsrudsvingen 2
3083 Holmestrand

 

Org.nr. 914 117 321

Telefon
33 69 79 89

E-post
post@catosbetongsaging.no

Fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg!