Betongsaging & Kjerneboring

 

Betongsaging

For bedrifter og private

- Vi kan hjelpe deg med å sage ut for dører, vinduer, porter og større åpninger i vegger og dekker. Dette blir utført i både ikke bærende og bærende konstruksjoner/konstruktiv riving.

 


- Vi utfører betongsaging på alle typer næringsbygg, industribygg, tunneler, broer, kaianlegg, privathus, osv.

Kjerneboring

Av alle typer mur- og betongskonstruksjoner

- Vi lager hull i betong, leca, tegl, siporex, stein og granitt  (størrelse Ø 12 mm. – 1200 mm.) for Tekniske installasjoner (diverse El-, Rør- og Ventilasjonsgjennomføringer). 

 


- Vi borer også for festemateriell til diverse braketter, konsoller mm. kjerneborer for lufting/ventilasjon i private boliger.

Våre siste referanser

Hjemmeside opprettet av