Asbestfjerning, miljøsanering og radonsikring

Asbest

Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg. Risikoen for å bli eksponert for asbest er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider på eldre bygg. 


Asbest kan forårsake flere alvorlige sykdommer. Lungekreft, lungehinnekreft (mesoteliom) og asbestose er sykdommer som er forbundet med asbest. Risikoen for helseskade oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn.

Asbest er blitt brukt i bygninger og installasjoner fra rundt 1920 til 1985 da totalforbudet av asbest kom. Størst bruk var det i perioden etter andre verdenskrig og fram til 1980. 1985 er ikke en absolutt grense da lagret asbestmateriell, på tross av forbudet, kan ha blitt brukt ved oppføring av bygg også senere.

 

Radonsikring

f.eks ved støp av nye gulv i kjeller.

 

Miljøsanering

Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging.

 

Catos Betongsaging AS har over 34 års erfaring med både kurs og godkjenninger innen feltet miljøsanering og riving, samt håndteringen av innlevering av spesialavfall som asbest krever.

 

Artikkel fra TU:

https://www.tu.no/artikler/asbest-kan-gi-uhelbredelig-kreft-pa-bare-to-uker/223288

Link til arbeidstilsynet - Asbest:

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest

 

Våre siste referanser

Catos Betongsaging AS
Bentsrudsvingen 2
3083 Holmestrand

 

Org.nr. 914 117 321

Telefon
33 69 79 89

E-post
post@catosbetongsaging.no

Fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg!