Om Catos Betongsaging AS

Send oss en melding

Catos Betongsagings Historie

I 2007 ble Catos Betongsaging etablert av Svenn Cato Hagen.

 

Cato hadde allerede den gang 20 års erfaring som utførende av kjerneboring, betongsaging, riving og miljøsanering samt prosjektleder med ansvar for kalkulasjon, drift/ledelse og økonomi i prosjekter.

 

Kjernevirksomheten i dag er fortsatt betongsaging, kjerneboring, og rivning/miljøsanering, men i tillegg omfatter den graving, forskaling, tømring,  snekring, støping og sliping, stålmontasje/sveis og etc. Vi har ansatt egne fagarbeidere innen disse felt. De siste årene også gått til anskaffelse av riverobot, elektrisk gravemaskin som gir null-utslipp,  sprøytemalingsutstyr med mere for å kunne utføre jobbene markdete og lovverket krever.

 

I dag har vi 15 svært dyktige medarbeidere, hvor flere av disse har mer enn 34 års erfaring fra bransjen. Dette gir oss evnen til å finne løsninger på utfordringene som ofte dukker opp i vår hverdag.

  • Full digitalisert økonomistyringssystem inkl. alt av service oppdrag/prosjekter med full oversikt i kalender for alle i organisasjonen. Sjekkliste for/før oppstart utførelse av arbeid krysses av og sendes fortløpende ut til ansvarlig representant hos Oppdragsgiver (startet prosessen 2. januar 2017).
  • Bærekraft
  • Samspill i alle ledd/kvalitetsbevisste samarbeidspartnere

Er sentralgodkjent for ansvarsrett og egen godkjenning innen asbestsanering.

Betongsaging, riving og miljøsanering. Vi kan jobben!

 

Catos Betongsaging er godkjent opplæringsbedrift for Gejnnviningsfaget, som inkluderer riving, miljøsanering og betongsaging. Dette via opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene.

 

Alt går

Ute på prosjekter oppstår det ofte problemer som må løses. Da mobiliserer vi, og utvikler oss. Våre folk har en kultur for å tenke kreativt, og være løsningsorienterte. Vi blir rett og slett inspirert av å finne løsninger.


Alt går. Det kan ta litt lengre tid, men det løser seg alltid.

Våre kunder skal alltid kunne stole på våre vurderinger, og at vi gjør vårt beste – hver eneste dag. 

Vår styrke er høy kompetanse, og lang erfaring. Vi streber alltid etter å gjøre kunden fornøyd. Det vil si riktig utført arbeid til avtalt tid. Vi legger stor vekt på HMS, kvalitet og dokumentasjon.

HMS og sikkerhet er i fokus når vi gjør jobben. Tanken på våre omgivelser, ansatte og kunder er viktig for oss. Derfor er vi opptatt av at våre ansatte har riktig utstyr for jobben og har opplæring og kunnskap i å bruke utstyret.

 

 

Våre verdier står sentralt for alle våre medarbeidere:

Kvalitet

Vi streber alltid etter kvalitet i alle ledd, uavhengig om kunden er en privatperson eller en statlig aktør. Kvaliteten gjenspeiles i vårt kontinuerlige arbeid med forebyggende HMS. Vi går aldri på akkord med krav til sikkerhet.


Grundig opplæring av mannskap, forsvarlig drift og etterlevelse av regler, er en selvfølge og absolutt grunnleggende for vår virksomhet. Sikkerhet er et område vi alltid jobber med. For å alltid være i forkant og for å alltid levere 100%. Med respekt for våre kunder, oss selv og våre medarbeidere.


Ryddig

Vi liker det ryddig. Vi opptrer ryddig overfor våre kunder, kolleger og utenforstående. Vi bestreber ryddighet i biler, på kontoret og ute på anlegget.


Positiv

Vi møter alle med en positiv holdning. Og vi løser alt. Alltid. Med et smil.


Innovativ

Våre folk har en kultur for å tenke kreativt, og være løsningsorienterte. Vi blir rett og slett inspirert av å finne løsninger.


Alt går.


Effektiv

Et av våre største fortrinn er evnen til å jobbe effektivt. Vår effektivitet er tuftet på god planlegging og riktig utstyr til jobben. Effektiviteten går aldri på akkord med krav til sikkerhet. Grunnlaget for vår effektivitet skapes gjennom et unikt arbeidsmiljø der alle er opptatt av å yte det lille ekstra.

Arbeidsattest – godkjent
for asbestsanering

Vi ble miljøfyrtårn-sertifisert i 2018. Last ned miljørapporten.

Hva vil det si å være sentralgodkjent for ansvarsrett?

Medlem av Maskin-entreprenørenes Forbund

Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene