Bjørns Bygg AS - Jarlsberg Pumpestasjon

Saging av tak på Jarlsberg pumpestasjon.

Her sager vi opp, og fjerner taket på pumpestasjonen. Deretter heiser vi opp stålkonstruksjonen som det nye taket skal legges på.

Vi har et godt samarbeid med Bjørns Bygg AS.

Takk for oppdraget

0

Catos Betongsaging AS
Bentsrudsvingen 2
3083 Holmestrand

 

Org.nr. 914 117 321

Telefon
33 69 79 89

E-post
post@catosbetongsaging.no

Fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg!