Bjørns Bygg AS - Jarlsberg Pumpestasjon

Saging av tak på Jarlsberg pumpestasjon.

Her sager vi opp, og fjerner taket på pumpestasjonen. Deretter heiser vi opp stålkonstruksjonen som det nye taket skal legges på.

Vi har et godt samarbeid med Bjørns Bygg AS.

Takk for oppdraget

0