DNV GL AS (Det Norske Veritas)

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetsikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge.

Vi har hatt ukentlige oppdrag med å bore ut kjerner av betong som skal kompresjonstestes.

Jobb for DNV GL AS. 

Her borer og skjærer vi ut kjerner fra betongfundamenter som skal brukes under vann innen offshore vindturbiner. Kjernene brukes til å ta kompresjonstester av betongen.

Vi er stolte av vårt samarbeid med DNV GL AS

Takk for oppdraget!

0