DNV GL AS (Det Norske Veritas)

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetsikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge.

Vi har hatt ukentlige oppdrag med å bore ut kjerner av betong som skal kompresjonstestes.

Jobb for DNV GL AS. 

Her borer og skjærer vi ut kjerner fra betongfundamenter som skal brukes under vann innen offshore vindturbiner. Kjernene brukes til å ta kompresjonstester av betongen.

Vi er stolte av vårt samarbeid med DNV GL AS

Takk for oppdraget!

0

Catos Betongsaging AS
Bentsrudsvingen 2
3083 Holmestrand

 

Org.nr. 914 117 321

Telefon
33 69 79 89

E-post
post@catosbetongsaging.no

Fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg!