Gausetangen - Næskildsgate 2

Vi er en lokal Holmestrandbedrift, og flere av våre ansatte har tilhørighet til Holmestrand.

Og de aller fleste voksne som er fra Holmestrand har et forhold til Gausetangen Skole.

Vi er stolte av å få være med på ombyggingen og transformeringen av den gamle «betongklossen» fra skole til byleiligheter.

Historien forteller at Den Tordenskioldske Borgerskole, senere Den Tordenskioldske Høiere Almenskole ble grunnlagt i 1822 av legatet etter Johan Henrik Tordenskiold som døde i 1820. Skolen ble tatt i bruk 1824. Fra 1847 holdt den til i leide lokaler, og i 1854 flyttet skolen inn i «Holstegården» som var nabobygningen til Almueskolen. Skolegårdene måtte da skilles med et høyt gjerde for å holde elevene atskilt. Fra 1886 ble skolen tillatt for jenter.

Borgerskolen flyttet i 1899 til Nedre Gausen, da bygningen som senere skulle hete Gausetangen skole ble bygget.

I 2010 ble Gausetangen og Hillestad skole vedtatt nedlagt, og fra høsten 2011 fortsatte elevene ved Ekeberg skole.

Siden da har mange byggeplaner kommet og gått.

Det er nå Pilares Eiendom AS som står bak forvandlingen av Gausetangen, eller Næskildsgate 2, som prosjektet heter. Det gamle bygget skal nå bli til byleiligheter med fokus på høy kvalitet.

M2 Entreprenør AS står for ombyggingen, og Catos Betongsaging AS skal stå for riving og miljøsanering av miljøgiftene som dukker opp under ombyggingen.

0

Catos Betongsaging AS
Bentsrudsvingen 2
3083 Holmestrand

 

Org.nr. 914 117 321

Telefon
33 69 79 89

E-post
post@catosbetongsaging.no

Fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg!