Greve Biogass - Den Magiske Fabrikken

På Sem, i Vestfold og Telemark ligger ett stort biogassanlegg som heter Greve Biogass - Den Magiske Fabrikken.

I selve fabrikken gjenvinnes matavfall fra ca 1 million innbyggere, og det gjenvinnes husdyrgjødsel fra 34 gårdsbruk. 

Vi har hatt flere oppdrag der i forbindelse med nybygg og rehabilitering.

Her er Roy og Jostein i gang med å skjære ned et fundament i fabrikken.

Vi takker Greve Biogass for oppdraget!

0