Kjerneboring for KMT Gjenvinning AS

Her utfører vi kjerneboring i vegg for kabler og vannledning.

Kjerneboring i seg selv er enkelt når man har riktig utstyr. Men i noen tilfeller er det plasseringen av hullet som er utfordringen.

I dette tilfellet måtte vi bruke lift for å komme til.

0