Næskilds gate 2, Gausetangen Skole

Fjerning av gammelt Siporex dekke på taket til Gamle Gausetangen Skole i Holmestrand.

Det er en omfattende jobb å fjerne Siporexelementer fra taket i 5.etg på denne årstiden. Her ble det først bygget midlertidig tak over tak. Deretter borer vi hull for å få igjennom kjettingen vi skal heise i.

Takk til M2 Entreprenør AS, Bundegruppen, og Pilares Eiendom AS

0