Prosjekt Labakken Skole

For vår kunde Thunberg Entreprenør AS borer vi i fundamenter for videre elementmontasje.

.

Her er det hundrevis av hull som skal bores. Og innimellom må vi ha alle mann på dekk for å holde tidsfristen.

Vi takker Thunberg Entreprenør AS, og Kruse Smith Entreprenør AS for samarbeidet og tilliten.

0