Sanering av eternitt kledningsplater for privat kunde i Horten

Riving og fjerning av materialer som inneholder asbest kalles asbestsanering. Det inkluderer også håndtering av asbestholdig avfall fra slikt arbeid

Det er kun arbeidstakere med spesialopplæring og som har helseovervåking, som kan utføre asbestsanering. I tillegg må virksomheten de arbeider for ha tillatelse fra Arbeidstilsynet til å utføre arbeid med asbest.

Risikovurdering og planlegging
Ved oppdrag med riving, reparasjon eller vedlikehold av materialer som inneholder asbest er det krav om at arbeidet skal planlegges med bakgrunn i en risikovurdering. Virksomheten skal med bakgrunn i dette, alltid utarbeide en instruks for arbeidet. Dette er arbeidsgivers ansvar.

0

Catos Betongsaging AS
Bentsrudsvingen 2
3083 Holmestrand

 

Org.nr. 914 117 321

Telefon
33 69 79 89

E-post
post@catosbetongsaging.no

Fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg!