Sømboring for rundt vindu

Dette er en jobb for kunde hvor Anders sømborer åpning for et vindu som er 1400mm i diameter.

Dette er en tidkrevende jobb da det skal bores mange hull.

 

Kjernen i midten veier ca 400 kg.

Den må derfor deles opp i flere mindre biter for å transporteres ut.

For denne jobben ble det boret ca 60 hull. 

 

0