Utskjæring av vindus- og døråpninger

Her gjør Jostein en jobb for Bjørn Hundstad Solum Gård.

Vi rundskjærer åpningene fra begge sider, før vi skyver kjernen ut den retningen vi ønsker den.

I dette tilfellet hadde kunden både truck og hjullaster tilgjengelig. da er jo fjerningen av kjernene enkel.

Men normalt må vi skjære opp kjernen i håndterlige biter for å fjerne de.

Vel utført jobb!

Vi takker Bjørn Hundstad for oppdraget!

0